دیاموند جت ساکراستارز (شامل ۱۵۰۰۰ دلار، هر روز ۵۰۰ دلار به مدت ۳۰ روز)

1,090,000 تومان

با خرید دیاموند جت ساکر استارز ۱۵ هزار دلار بازی ( روزی پونصد دلار تا یکماه ) برای شما فعال میشود.